Een auto verzekering voor een tweedehandse auto afsluiten

Het spreekt voor zich dat lang niet iedereen ervoor kiest om een nieuwe auto te kopen. In de praktijk is het dan ook zo dat steeds meer mensen er de voorkeur aan geven om een tweedehands exemplaar in huis te halen. Ook een dergelijke auto kan in perfecte staat zijn en kan bijgevolg alle vooropgestelde verwachtingen weten in te lossen. Dit gezegd zijnde spreekt het voor zich dat de aankoopprijs van een tweedehandse auto in de praktijk uiteraard gevoelig lager ligt in vergelijking met een nieuw exemplaar. Bent u ook van plan om een tweedehandse auto te kopen en bent u daarvoor nog op zoek naar een geschikte auto verzekering? In dat geval kunnen we u daar op deze pagina alles over vertellen wat u wenst te weten.

Verplichte autoverzekering voor tweedehandse auto’s?

Het verplicht afsluiten van een auto verzekering geldt in de praktijk uiteraard niet alleen maar voor nieuwe voertuigen. Ook wanneer u ervoor kiest om een tweedehands exemplaar te kopen dient u hiervoor een WA-verzekering af te sluiten. Deze standaard autoverzekering is bij wet verplicht omdat u bij een ongeval met schade de derde partij altijd zou kunnen vergoeden. Hiermee is meteen iets belangrijks gezegd. Het is namelijk zo dat een WA-verzekering in de praktijk geen schade aan uw eigen tweedehands voertuig dekt. Wilt u dat wel? In dat geval zult u uiteindelijk moeten kiezen voor de volledig cascoverzekering of voor de all risk. In vergelijking met de WA-verzekering zijn deze autoverzekeringen wel een flink stuk duurder.

Veel mensen denken dat de WA-verzekering voor een tweedehands auto in de praktijk een stuk voordeliger uitvalt in vergelijking met een soortgelijke verzekering voor nieuwe voertuigen. Dat is echter niet correct. Net zoals bij nieuwe auto’s het geval is geldt namelijk ook voor tweedehandse voertuigen dat er bij het berekenen van de verzekeringspremie vooral wordt gekeken naar de specificaties van het voertuig en naar het schadeverleden van de bestuurder. Op basis daarvan wordt uiteindelijk de verzekeringspremie bepaald. Of het daarbij nu gaat om een nieuwe of om een tweedehandse auto is eigenlijk niet echt relevant.

Is het afsluiten van aanvullende waarborgen interessant?

Het spreekt voor zich dat we niet alle tweedehandse auto’s over dezelfde kam moeten scheren. Er zijn namelijk tweedehands voertuigen die ondanks hun langere levensduur nog steeds over een stevige aankoopprijs beschikken. Een tweedehandse BMW i8 of Audi R8 zullen immers nog steeds behoorlijk duur zijn om in huis te halen. Omwille van deze reden kan het ook bij de aankoop van een tweedehands auto potentieel interessant zijn om een auto verzekering met aanvullende waarborgen af te sluiten. Deze aanvullende waarborgen dekken dan onder meer:

  • Schade welke het gevolg is van brand;
  • Glasschade zoals een sterretje in de ruit;
  • Schade door aanrijding met een dier;
  • Diefstal;

In welke mate de zogenaamde beperkte cascoverzekering voor uw tweedehands auto al dan niet interessant is, is uiteraard wel grotendeels afhankelijk van de achterliggende waarde. Dat is echter niet alles. Wat namelijk ook te denken van de plaats waar u, uw auto gaat parkeren? Een beperkte casco auto verzekering wordt in de praktijk het vaakst afgesloten door mensen die verplicht zijn om hun auto steeds aan de kant van de weg te parkeren.

Wanneer kiezen voor een all risk auto verzekering?

Een all risk auto verzekering afsluiten voor een tweedehands auto lijkt op het eerste zicht misschien niet zo’n goed idee, toch wordt het in de praktijk wel degelijk erg vaak gedaan. Steeds vaker wordt er door jonge mensen voor gekozen om te kiezen voor een goede (jonge) tweedehandse auto in plaats van voor een volledig nieuw voertuig. Op deze manier kan men namelijk met een mooiere auto rijden terwijl ze toch betaalbaar blijft. In het bijzonder wanneer u van plan bent om veelvuldig gebruik te maken van deze auto kan het afsluiten van een all risk auto verzekering in dit geval nog steeds zeker en vast de moeite waard zijn. Wel is het zo dat u bij een tweedehands auto rekening moet houden met een extra bepalende factor.

Op het ogenblik dat u een verzoek zult indienen bij één of meerdere verzekeraars voor een all risk auto verzekering voor uw tweedehandse auto dient u er bij stil te blijven staan dat deze zomaar kan worden geweigerd. Bij menig aantal verzekeraars is het immers zo dat men vanaf een bepaalde leeftijd niet meer bereid is om een all risk auto verzekering voor tweedehandse voertuigen toe te kennen. Hoe oud de auto precies mag zijn is afhankelijk van de verzekeraar in kwestie. Doorgaans geldt echter wel, eenmaal de all risk is toegekend kan ze niet meer worden afgenomen tot u er zelf voor kiest om de auto verzekering aan te laten passen. Dit uiteraard tenzij er in de polisvoorwaarden iets anders staat aangegeven.

Hoeveel kost een auto verzekering voor een tweedehandse auto?

Zoals eerder op deze pagina reeds aangegeven verschilt de manier waarop de premie wordt berekend van een auto verzekering voor een tweedehands voertuig eigenlijk niet ten opzichte van deze van een compleet nieuw voertuig. Dit betekent concreet dat ervoor de premieberekening van uw tweedehandse auto verzekering onder meer wordt gekeken naar:

  1. De specificaties van het voertuig dat moet worden verzekerd;
  2. De rij-ervaring en het schadeverleden van de bestuurder van de auto;

Net zoals voor een nieuwe auto geldt ook voor een tweedehandse auto dat er bij een all risk verzekering bijvoorbeeld ook wordt gekeken naar het type voertuig. De verzekeringspremie voor het verzekeren van een cabrio ligt daardoor doorgaans gevoelig hoger in vergelijking met de premie voor een standaard coupé. Dit omdat de (lichamelijke) schade bij een ongeval met een cabrio (zeker met een soft top) aanzienlijk groter kan zijn.

Indien uw auto 25 jaar of ouder is, komt u in aanmerking voor een oldtimerverzekering. Voor de oriëntatie naar een passende auto verzekering is het belangrijk om een objectieve partij te raadplegen. Wilt u op voorhand een zo goedkoop mogelijke oldtimerverzekering? Dan dient u de tweede auto enkel en uitsluitend hobbymatig te gebruiken. Tevens is in dat geval de oldtimer begrensd voor wat betreft het jaarlijks aantal kilometers. Daar dient u in het geval van een goedkope oldtimerverzekering rekening mee te houden. Hou er tot slot rekening mee dat ook het aantal kilometers dat u op jaarbasis rijdt een niet onbelangrijke invloed kan hebben op de kostprijs van uw auto verzekering. Voor mensen die slechts een beperkt aantal kilometers per jaar rijden is het namelijk zo dat zij veelal aanspraak kunnen maken op een voordeligere verzekeringspremie. De mate waarin dit precies mogelijk is, is uiteraard wederom afhankelijk van de verzekeraar van uw keuze. U kunt uw oldtimerverzekering hier afsluiten

Meer met je ondernemerschap doen

Ondernemen is meer dan een bedrijf opbouwen en geld verdienen. Het is ook zaak om te kijken naar wat er verder allemaal speelt in de wereld. Wanneer je daar een beeld van hebt, dan kan je daar met jouw bedrijf op inspelen. Dat is dan ook wat er van de ondernemer van nu verwacht wordt. Het is dus ook zaak om voortdurend op de hoogte te blijven van alles wat er speelt in de wereld. Daarmee vergroot je je eigen kansen op meer succes. Dat is uiteindelijk ook precies waar het om gaat in deze tijd.

Wat is goed ondernemerschap eigenlijk?

Als het gaat om ondernemerschap, dan heb je natuurlijk niet alleen maar te maken met je eigen doelen. Je hebt ook te maken met een aantal zaken die in een maatschappelijk belang zijn. In dat opzicht is het dan ook zo dat er veel voor te zeggen is om je te verdiepen in wat goed ondernemerschap is. Op die wijze kan je er dan voor zorgen dat je precies voldoet aan de wensen en eisen die gesteld worden. Het verzamelen van de nodige informatie zal je daar dan in ieder geval zeer goed bij kunnen helpen.

Zo word je de ondernemer van nu

Ondernemen is meer in trek dan ooit lijkt het wel. Dat komt ook omdat er veel mogelijkheden liggen om als eigen ondernemer aan de slag te gaan. Wel is het dan van belang dat je goed weet waar je mee bezig bent. In dat opzicht is het dan ook slim om de nodige informatie tot je te nemen. Lees je in over wat er speelt in de wereld van het ondernemerschap. Op die manier kan je daar zelf direct je voordeel mee doen. Uiteindelijk is dit een belangrijke factor voor het succes als ondernemer.

Een zakelijk netwerk leren opbouwen

Natuurlijk draait het in grote mate om de kwaliteit van het werk dat je levert. Dat neemt niet weg dat je wel moet zorgen dat mensen je weten te vinden. Alleen op die manier kan je je onderneming echt van de grond krijgen. Het opbouwen van een goed zakelijk netwerk is daarin essentieel. Het is dus ook aan te raden om daar je tijd in te investeren. Leer hoe je een netwerk opbouwt en zorg ook dat je er in de praktijk mee aan de slag gaat. Zo kan je zorgen dat je zakelijk meer bereikt.

Weten waar de kansen te vinden zijn

Om zakelijk het maximale uit de mogelijkheden te halen, moet je weten waar de mogelijkheden voor jou liggen. Dat betekent dus dat het je er alles aan gelegen is om goed te netwerken. Door veel aanwezig te zijn en de nodige contacten op te bouwen, maak je het een stuk gemakkelijker voor jezelf. Uiteindelijk is het natuurlijk ook van belang voor je successen en het bereiken van je doelen. Daarom investeer je er graag in op deze manier. Alle reden om je daar dus meer op te richten. Het zal veel verschil kunnen maken.

De kracht van een goed netwerk

Zakelijk succes komt je niet aanwaaien. Daar moet je veel voor doen. Zo moet je bijvoorbeeld zorgen dat je bekend bent in de branche. Het opbouwen van een sterk netwerk is de manier waarop je dit voor elkaar krijgt. Wie zakelijk weet waar de collega’s, concurrenten en potentiële klanten en kansen zich bevinden, weet altijd meer uit de mogelijkheden te halen. Daarom is het altijd slim om hier de nodige tijd voor uit te trekken. Wie investeert in de contacten, krijgt dat terugbetaald in de vorm van meer werk en dus meer omzet en winst.